KOSMICZNA koniunkcja

United Kingdom

United Kingdom (Photo credit: stumayhew)

Kiedy pojawia się jakiś wyjątkowy układ astrologiczny zaczyna sie marudzenie i wymyslanie.

kończenie i zaczynanie świata jakieś przesądne układanki typu kalenarze majów czy cośtam.

Ja nie wierzę w Harego potera i babajag e.

Więc tyle 🙂

English: A cosmic abstraction Polski: Kosmiczn...

Image via Wikipedia

Enhanced by Zemanta
Reklamy

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.